Login
How to login? Forgotten password

General request

If you'd like to communicate your opinion or idea with us, ask a question, have a request, please fill in this form


Data access request

Have you registered your account? You can register here.


Selfreading

Would you like to report a meter reading (regular or check)? Please, click here.


Spracúvanie osobných údajov v rámci zákazníckej zóny a spracúvanie osobných údajov z odoslaných elektronických formulárov je vykonávané v súlade so zverejnenými informáciami o spracúvaní osobných údajov, ktoré sú v aktuálnej podobe dostupné na tomto webovom sídle www.ovs.sk v sekcii "GDPR" - Ochrana osobných údajov, "Informácie o spracúvaní osobných údajov"